Enerji Politikamız

Sürdürülebilirliği bir şirket kültürü olarak benimseyen Setup Tekstil, doğaya karşı sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Enerji tüketimini azaltmak ve enerji temininin sürekliliğini sağlamak adına uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yapan Setup Tekstil, sürdürebilir enerji kullanmakta.

Amacımız özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve oluşturarak enerji israfının önüne geçen bir enerji yönetim sistemi kurmak ve böylece çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek üretim yapmaktır.