Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz ilkelerinden birisi olan sosyal sorumluluk ilkesi, insana değer ilkesi ile harmanlanarak birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atarak aynı amaçtaki birçok kurumla da iş birliği yapmaktadır.

Setup Tekstil olarak sosyal sorumluluk ve çevre temizliği adına hedeflerimiz; ağaç dikimi, çevre temizliği ve doğa odaklı hareket etme, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en az seviyeye getirmek, çevreyi korumak, temiz havanın korunmasını sağlamak, bu prensipleri tüm ülkeye ve dünyaya yaymak, çevre ile ilgili durumlar için riskleri analiz etmek ve bunları azaltmaktır.

Çorap sektöründe global markalarının jeopolitik ve stratejik üretim merkezi ortağı olma hedefine ve çevre ve sosyal sorumluluklarının bilincine sahip olan Setup Tekstil, kuruluş ve hizmet amacı çevre dostu üretim olmakla birlikte aynı zamanda çevre ile dost bir birliktelik içerisinde hareket etmektedir.