İK Politikamız

Şirketimizin başarı ve hedeflerine, çalışanlarımızın bilgisi ve özverili çalışmaları sayesinde ulaştığına; Setup Tekstil olarak her şeyden önce en önemli değerin insan gücümüz olduğuna inanıyoruz ve;

 • İnsana değer ilkesini barındıran şirket kültürümüz sayesinde kurum sadakatinin artırılarak verimli süreçlerin ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı,
 • Çalışanlarımız yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkili bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
 • Her türlü fikir, görüş ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası sürdürmeyi,
 • Sorumluluğun gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini önemseyerek, sürekli öğrenmeyi ve gelişimi desteklemeyi,
 • Çalışanlarımızın performanslarını objektif ve şeffaflık ilkeleriyle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi, “Yenilikçi” ve “Önemseyen” insan kaynakları ilkesini hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi hedefleyen insan kaynakları politikası olarak benimsiyoruz.

Her şeyden önce şirket kültürünün temellerini oluşturan insan ve onun yaşamıdır. Bu düşünce ve bilinç doğrultusunda oluşturduğumuz aile üyelerimiz arasında eşitlik ve şeffaflık gözeterek, adil bir yönetim politikası yürütmek, çalışanlarımızın tüm maddi ve manevi haklarını göz önüne bulundurmak, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak temel hedef ve amaçlarımız içindedir. Bu amaç neticesinde gerçekleştirdiğimiz olanaklar;

 • Şirket Kültürü Eğitimi
 • Etkili İletişim
 • Girişimcilik
 • Kişilik Envanteri
 • Oryantasyon ve Eğitim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sosyal ve Hukuki Hizmetler
 • Sosyal Sorumluluk
 • Çevreyi ve Doğayı Koruma
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Ücretlendirme ve Diğer Sosyal Olanaklar
 • Performans (Ölçme) Değerlendirmedir.